Cirkuscaféet

Anno 1912

Cirkushuset tidigt 1900-tal.


Historia

×××
Cirkuscaféet är Linköpings äldsta café

Byggnaden uppfördes år 1912. Syftet med byggnaden var att hyra ut lokalerna till resande cirkussällskap.

Cirkushuset är uppfört av byggmästare Erik Andersson efter Nils Meijers ritningar. Invigningen skedde den 27 september 1912 med en galaföreställning av Cirkus Orlando. Fem lejon och en kungstiger var premiärens dragplåster tillsammans med 12 granna hästar. I annonsen välkomnades publiken till den ”nyuppförda, comfortabla” cirkusbyggnaden. Samtidigt öppnades Cirkus-cafeet i bottenplanet. År 1918 talade sedermera statsministern Per Albin Hanson på Cirkus.

Den ursprungliga verksamheten fortsatte till 1927, då läktarna revs och byggnaden försågs med ett mellangolv. I det övre planet inreddes en ny samlingslokal med läktare. Där uppträdde artister, bland andra Alice Babs, hölls föredrag och avgjordes boxningsmatcher. I bottenplanet inreddes ett garage. Byggnaden kom därefter att kallas för Cirkusgaraget.

År 1959 övertogs byggnaden av Forslunds bilfirma och blev bilhall. Efter en livlig debatt rustades Cirkus i början av 1980-talet och inrymmer sedan dess i första hand kontor. Trots alla inre förändringar bevarar Cirkus i stort sett sin exteriör och utgör en av stadens mer festliga byggnader!

 

Välkomna till ett unikt café med massor av historia!

Källa:Elfström,G.(2001).116 hus i Linköping .Trelleborg: Berlings Skogs AB.
Malmberg, A. (1968). Linköping där ute på slätten. Stockholm Bonniers boktryckeri

 

Adress: Platensgatan 29, 582 20 Linköping